Generelle betingelser sponsorat

§1: Alle former for eksponering sker ved samtlige hjemmekampe for Viborg HK’s førstehold med Viborg HK som arrangør.
§2: Den enkelte eksponeringskøber skal til enhver tid respektere DHF’s, EHF’s eller lignende organisationers rettigheder.
§3: Såfremt skilte kræves afdækket jf. §2 eksponeres logo på storskærme.
§4: Alle priser er ex. moms, produktion af skilte, tryk, reklamer, annoncer mv. med mindre andet konkret er aftalt i kontrakten.
§5: Videresalg af reklamerettigheder til 3. part er IKKE tilladt uden Viborg HK’s godkendelse.
§6: Såfremt betalingsterminer ikke overholdes, er Viborg HK berettiget til at ophæve kontrakten og sælge den af kontrakten gældende eksponeringsplads til anden side, uden der ydes erstatning til firmaet for eventuelt afholdte udgifter.
§7: Viborg HK’s ansvar begrænser sig udelukkende til det indbetalte beløb.

Viborg HK overholder § 11 b, stk. 1, forbud mod enhver markedsføring af forbrugslånsvirksomhed eller kreditaftaler i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere.