Tak Viborg og omegn – vi når i mål

For få uger siden offentliggjorde Viborg HK et utilfredsstillende regnskab med betydeligt underskud. I umiddelbar forlængelse heraf rakte klubben ud til sponsorer, samarbejdspartnere … ja hele byen for at bede om hjælp til at drive klubben videre, og inden da havde Viborg HK foretaget en række justeringer internt for at opnå de største mulige besparelser.

Vi har nu opnået tilsagn om den nødvendige likviditet, og om end der stadig arbejdes på at få de sidste aftaler til at falde endeligt på plads, udtaler formand Karsten Cronwald, at han nu ser positivt på klubbens fremtid:  

´Det er med stor glæde, at vi her dagen inden jul kan meddele, at vi når i mål, og derfor fortsat kan drive professionel håndbold i Viborg´, siger formand Karsten Cronwald.  

Direktør Jens Steffensen fortæller, at den opbakning han, bestyrelsen og hele holdet i og omkring klubben har oplevet ikke blot sikrer klubbens overlevelse men også giver en enorm motivation og tro på tingene fremadrettet:

´Jeg vil starte med at udtrykke min store taknemmelighed for, hvordan vi er blevet taget imod i den sidste tid, hvor vi har være ude og bede om hjælp. Det er intet mindre end fantastisk, hvordan byen er rykket sammen og har bakket op om Viborg HK´s ligahold. Det kan næsten ikke siges tydeligt nok – hvis vi var i tvivl på noget tidspunkt, er vi det i hvert tilfælde ikke mere:

Viborg VIL Viborg HK – og det vil vi gerne sige TAK for!

Det har jo i første omgang den afgørende betydning, at vi undgår konkurs. Dernæst betyder det, at de mange møder og telefonsamtaler, vi igennem den seneste tid har haft med erhvervslivet, foreninger, Viborg kommune og private, har styrket vores relationer.

Jeg har oplevet, at vores åbenhed og ærlighed omkring klubbens økonomi samt de tiltag og besparelser, vi selv har gennemført, har dannet grundlag for en accept og et ønske om at rykke sammen og sikre klubbens overlevelse, sådan at vi fortsat i Viborg vil være kendt som en af landets store håndboldbyer.

Det betyder også, at vi absolut ikke har tænkt os at hvile på laurbærrene, nu hvor vi kan se, at vi med de sidste aftaler når i mål – nej tværtimod vil vi knokle videre og tage fat på alle de områder, der kan optimeres og sikre fremgang og en positiv fremtid for klubben´.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Fra alle i Viborg HK

Alle nyheder