Vibocold A/S forlænger med Viborg HK

Med den nye aftale mellem Vibocold A/S og Viborg HK går ligatruppens hjemmebane stadig under navnet VIBOCOLD Arena.

Første gang, Viborg Stadionhal skiftede til VIBOCOLD Arena, var tilbage i 2017, hvor der blev indgået en 3-årig aftale.

I sæson 2020/21 blev eksponeringsværdien af Vibocolds sponsorat opgjort til i alt kr. 1.889.745 af analyseinstituttet Infomedia, og det er da også den unikke og massive eksponering, der lægger til grund for, at Vibocold er interesseret i at Tingvej 5 også i sæson 2022/23 hedder VIBOCOLD Arena.

Alle nyheder