Pressemeddelelse: Viborg HK fremlægger regnskab med større underskud

Viborg HK ApS er desværre ikke lykkedes med at løfte indtægterne tilstrækkeligt efter Corona-nedlukningerne. Det har den konsekvens, at regnskabet for 21/22 vil blive aflagt med et større underskud.

Det betyder også, at Viborg HK ApS vil sælge deres ejerandel i Viborg HK Venner ApS og i øvrigt vil være afhængig af, at der kan fremskaffes yderligere støtte i størrelsesorden kr. 3.250.000.

Viborg HK ApS har allerede modtaget tilsagn om støtte for ca. halvdelen af beløbet og håber, at der i løbet af december kan opnås tilsagn for den resterende del.

Viborg HK ApS har derudover taget initiativ til en lang række tilpasninger herunder besparelser i administrationen med henblik på at sikre, at der er balance i regnskabet fra 2023/24. Det vil sportsligt få den konsekvens, at målsætningen justeres, så den i sæson 2023/24 vil være deltagelse i slutspil.

Med venlig hilsen

Karsten Cronwald, formand, 41101080

Jens Steffensen, direktør, 22912359

Alle nyheder