Viborg HK har en lang og positiv tradition for åbenhed og godt samarbejde i forhold til pressen. Såvel spillere, trænere og ledelse står i meget vid udstrækning til rådighed for pressen, og den tradition ønsker vi at opretholde og styrke, hvilket vi håber denne pressesektion vil medvirke til.