Her ligger opskrifter fra pigerne. 

I en trup som vores er der særligt en person, vi alle helst så uden arbejdsopgaver. Det er vigtigt han er med, men jo mindre opgaver han har jo bedre. 

Rasmus Jøker er tilknyttet holdet som fysioterapeut og er med til træning og kamp for at sikre, at pigerne får den bedst mulige behandling på rette tid. Det er ham man ser løbe på banen, når en spiller er skadet, og ham, der efter hver kamp hjælper med at få vurderet skavanker, så der kan handles hurtigt, hvis der skal. 

 

Rasmus er 27 år og var også tilknyttet holdet sidste sæson, hvor han tog over for Jesper i de kamp, Jesper ikke kunne være med. I år er det så Rasmus der står med ansvaret og det er han klar til. 

  • citat om at stå med ansvaret

 

Trods det at Rasmus er ene fysioterapeut til kamp og træning har han et godt team bag sig, da han også er tilknyttet Centrum Fysioterapi og Rygcenter. Her er der kolleger med specialer indenfor særlige områder, der kan træde til, når det er nødvendigt. 

  • citat om at være tilknyttet centrum Fyns og hvad det gør, at have kolleger til at hjælpe

Som eliteatleter er det vigtigt at have en kompetent sundhedsstab i ryggen, og pigerne er glade for at have Rasmus med til træning og kamp, da han kan hjælpe dem, når de har svært ved selv at vurdere, hvad der skal til for at løsne op for en skade eller smerter. 

I lederteamet er Rasmus også en vigtig brik, da han kan formidle skaders omfang videre til Jakob og Susanne, og sammen med dem vurdere, hvor meget spilletid en spille skal have, hvis hun har problemer. Samtidig er Rasmus manden der skal holde igen på en spiller, der rigtig gerne vil spille, men som har en skade, der vurderes til at kræve hvile. 

Viborg HK har i forbindelse med EU's skærpelse af persondataloven udarbejdet en side med information om, hvordan vi som klub behandler dine data. Nedenfor er information om Databeskyttelsesforordningen og hvordan Viborg HK inkorporerer denne i klubbens arbejde.

Fra d. 25. maj 2018 træder skærpelsen af Databeskyttelsesforordningen i kraft og baserer sig på EU's krav for behandling af data. Formålet med den nye lov er at styrke beskyttelsen af de personoplysninger som virksomheder, organisationer osv. indsamler. 

I Viborg HK indsamles persondata ved køb af produkter i klubben inkl. sæsonkort og sponsorater. Deltagere i konkurrencer på sociale medier, eller personer der skriver sig op til nyhedsbrev afgiver også persondata til Viborg HK. Med selv de mindste persondata er det vigtigt for Viborg HK, at beskytte disse oplysninger så brugere oplever størst mulig fornøjelse af deres engagement i Viborg HK. Derfor arbejdes efter at overholde reglerne i forordningen.

Læs mere om Databeskyttelsesforordningen HER

Spørgsmål?

Ved spørgsmål til Viborg HKs behandling af personoplysninger, er brugeren altid velkommen til at kontakte klubben på følgende måder:

På e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På telefon: +45 86 62 91 06 

Ved brev:

Viborg HK ApS

Tingvej 5, 1. sal

8800 Viborg

CVR. nr.: 36722088

Privatlivspolitik 

Denne Privatlivspolitik er udarbejdet for Viborg HK ApS og gælder for Viborg HK ApS' virksomhed.

1.    Dataansvarlig

Viborg HK er dataansvarlig for al data indsamlet med det formål at styrke Viborg HK's daglige drift. 

Hvis du har spørgsmål til Viborg HK's privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger kan du kontakte Viborg HK på ovenstående kontaktoplysninger. 

2.    Beskyttelse af dine personoplysninger

Viborg HK er fast besluttet på at behandle personoplysninger ansvarsbevidst og med tanke på de risici der er ved varetagelsen af disse data. Derfor forpligter Viborg HK sig til at beskytte og bevare personoplysninger sikkert, fortroligt og ansvarsbevidst.

Nedenfor er oplyst, hvordan Viborg HK behandler de oplysninger virksomheden har indsamlet fra kunder, sæsonkortholdere, samarbejdspartnere og lignende. Samtidig er der redegjort for, hvordan personer kan få indsigt i de oplysninger, Viborg HK besidder om vedkommende.  

 3.    Hvilken persondata behandler Viborg HK og hvorfor?

Viborg HK indsamler persondata af forskellige grunde og via forskellige kanaler. Personoplysninger indsamles enten ved:

  • at du selv indtaster dem i vores systemer, ved oprettelse af sæsonkort eller tilmelding til nyhedsbrev, eller
  • Viborg HK modtager oplysninger om kontaktpersoner i en virksomhed ved at kontakte virksomheden og derved få oplysninger til en given person, eller
  • Viborg HK kan modtage dem fra andre organisationer, fx sponsorer og samarbejdspartnere.

De oplysninger, som Viborg HK indsamler, anvendes til forskellige formål alt efter personen, hvis oplysninger der samles, tilknytning til Viborg HK. 

Persondata indsamlet af Viborg HK varierer afhængigt af en persons tilknytning til Viborg HK. 

I nogle tilfælde kan manglende personoplysninger medføre, at Viborg HK ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor en person eller virksomhed. 

Viborg HK ApS indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger i forbindelse med et kundeforhold i Viborg HK. Det samme gælder indsamling af data på personer, der benytter Viborg HK's hjemmeside, tilmelder sig nyhedsbreve og deltager i konkurrencer.  

Viborg HK indsamler typisk følgende oplysninger: 

Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som kunden giver Viborg HK, ved registrering som kunde i klubben, f.eks. kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer). 

På Viborg HK's hjemmeside registreres også data for besøgende, som Viborg HK kan benytte til analyse af effektiviteten af hjemmesidens indhold. Det gælder blandt andet oplysninger om besøgendes lokation og tid for besøg. Disse oplysninger benyttes kun til brug ved analyse af sidens effektivitet og ikke til at se øvrig information om brugeren. 

4. Cookies

Viborg HKs hjemmeside anvender cookies for at kunne lave analyse på besøgende og effektiviteten af Viborg HKs hjemmeside.

"En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus" - kilde: cookieinformation.com 

Cookies på hjemmesiden sletter sig selv efter et par måneder (kan dog variere). De fornyes dog for hvert nyt besøg. 

Cookies kan til enhver tid slettes eller blokeres af brugeren, hvordan kan ses HER

På Viborg HK's hjemmeside anvendes cookies til at måle trafik og analysere på hvilke målgrupper siden når ud til. Det er oplysninger som geografi, hvilke sider der besøges, tid på siden, interesser mm. der hentes. Desuden benytter Viborg HK's Youtube kanal cookies, som har betydning for indstillingerne for afspilning. 

Hovedsageligt bruges cookies til Google Analytics, hvis data Viborg HK benytter til at forbedre kvaliteten af det materiale klubben sender ud. 

5.    Formålet med indsamling af data

Viborg HK ApS indsamler data på brugere, kunder og samarbejdspartnere til forskellige formål rettet mod at styrke brugeroplevelsen for besøgende. Det skal noteres, at ikke alle kategorier af kunder giver de samme oplysninger, da Viborg HK altid forsøger at begrænse den data der samles til blot at indeholde det mest nødvendige. 

Viborg HK indsamler data i forbindelse med kundeforhold og samarbejdsaftaler til brug ved fakturering, inkasso, statistik, invitationer, markedsføring, analyse af hvorvidt billetaftaler benyttes mm. 

Viborg HK indsamler data på deltagere i konkurrencer, tilmelding til nyhedsbreve, køb af sæsonkort mm. Ved deltagelse i konkurrencer på Viborg HK's Facebook giver brugeren samtidig samtykke til, at den indsamlede data, givet ved deltagelse, deles med Viborg HK's samarbejdspartnere. En liste over samarbejdspartnere kan ses HER. Dog skal det noteres, at ikke alle samarbejdspartnere kan få adgang til data og pr. 07.06.2018 er det Spar Nord og Alm. Brand, der har haft adgang til nogle af de oplysninger Viborg HK har modtaget fra samarbejdspartnere og øvrige kunder/brugere. 

Data på samarbejdspartnere indlejres i vores CRM system og bruges til vedvarende kontakt omkring kundeforhold. 

Viborg HK er underlagt love og regler i forbindelse med driften af klubben, inkl. indberetnings- og oplysningsforpligtelser. Opfyldelsen af disse love og regler påhviler udelukkende Viborg HK. 

Viborg HK bestræber sig på at sikre samtlige de oplysninger, klubben indsamler, og at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Skulle en bruger have brug for at kende eller opdatere de oplysninger, Viborg HK har på vedkommende, bedes denne rette henvendelse til Viborg HK så denne kan opfylde det ønskede. 

6.    Behandlingsgrundlag for indsamling af personoplysninger

Viborg HKs indsamling af personoplysninger sker på baggrund af en af følgende: 

  1. Den registrerede har givet samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1. a eller art. 9, stk. 2. a
  2. Registrering er nødvendig for opfyldelse af kontrakt, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1. b
  3. Viborg HK er retsligt forpligtet til at besidde data, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1. c
  4. Viborg HK kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1. f

De af Viborg HK indsamlede oplysninger samles for at klubben kan opfylde de forpligtelser den har overfor brugeren. Opgives der ikke de nødvendige personoplysninger kan brugeren ikke garanteres den ønskede service.

7.    Deling af personoplysninger

Viborg HK videregiver kun personoplysninger såfremt brugeren/den registrerede har givet samtykke dertil, videregivelse er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem to parter eller Viborg HK er retsligt forpligtet til at dele oplysningerne. De videregivne oplysninger vil kun være i det omfang det er nødvendigt og vil ikke nødvendigvis omfatte samtlige de oplysninger den registrerede har hos Viborg HK.

Viborg HK kan også videregive eller dele personoplysninger i forbindelse med den almindelige drift af klubben. Det være sig i forbindelse med juridiske spørgsmål, revision, inkasso og opdatering af IT systemer. 

I forbindelse med online marketing kan Viborg HK også dele personoplysninger med online platforme som sociale medier eller mailsystemer. Dette for bedre at være i stand til at rette relevante annoncer mod en bruger. Dette blandt andet via oprettelse af en 'Facebook Custom Audience' gruppe, som gør, at Viborg HK kan rette relevant annonce materiale mod de registrerede personer, som klubben har data på. 

Viborg HK benytter også tredjeparter til opbevaring og behandling af data registreret via Viborg HK. Disse tredjeparter er databehandlere og kan ikke anvende persondata modtaget gennem Viborg HK til egen marketing. De af Viborg HK anvendte databehandlere er alle fra EU/EØS lande, der er kendt for at yde optimal beskyttelse af persondata. 

8.    Opbevaringsperiode

Viborg HK opbevarer personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Oplysningerne slettes når de ikke længere benyttes eller er nødvendige for driften af Viborg HK. Oplysninger om sponsorer og samarbejdspartnere kan i nogle tilfælde gemmes i en periode efter endt samarbejde, da håndboldbranchen traditionelt er sikftende i samarbejdsaftaler og virksomheder ofte frasiger sig et samarbejde i en periode for senere at genoptage samarbejdet.  

9.    Organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger

Viborg HK er bevidste om ansvaret der medfølger indsamling af persondata og arbejder altid for at beskytte det indsamlede data bedst muligt. 

Ved afskaffelse af persondata arbejder Viborg HK også for, at det sker på en forsvarlig og ansvarsbevidst måde - digitalt såvel som ved fysisk besiddelse. 

Såfremt en bruger har adgang til Viborg HKs platforme med en kode, er det brugerens ansvar, at koden opbevares forsvarligt og utilgængeligt for andre. 

10.   Brugerens rettigheder

Persondataforordningen sikrer, at en bruger/registreret person har rettigheder i forbindelse med indsamling og opbevaring af dennes data. Viborg HK følger disse rettigheder, og ved ønske om at gøre brug af disse rettigheder skal en registreret bruger henvende sig til Viborg HK på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I Persondataforordningen kapitel 3 står den registreredes rettigheder beskrevet. 

Her står blandt andet, at den registrerede har ret til at få oplyst de personoplysninger Viborg HK besidder på personen. Samtidig har den registrerede ret til at få rettet eller slettet sine oplysninger ved henvendelse til Viborg HK. 

11.   Klage

Ønsker registrerede at klage over Viborg HKs indsamling eller behandling af data, kan registrerede rette henvendelse til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Viborg HK vil dog gerne høre fra registrerede, hvis denne oplever problemer, da klubben altid vil arbejde for at skabe tilfredshed hos samarbejdspartnere, kunder mm. 

12.   Opdatering 

Viborg HK opdaterer dennes persondatapolitik såfremnt der sker ændringer i måden, hvorpå Viborg HK behandler, indsamler og opbevarer data. 

P: Først og fremmest glæder jeg mig til at komme ud og prøve noget nyt og blive en del af et hold med ambitioner. Viborg KH har et fedt set-up og en god hjemmebane, så det bliver spændende og super fedt.

S: Jeg har det lidt på samme måde som Pauline. Det bliver spændende at komme ud og prøve noget nyt og komme ind på et hold med en god blanding af rutinerede og unge spillere. Det bliver helt vildt spændende og jeg glæder mig til, vi starter op.

S: Det er gået rigtig godt med at komme i kamp igen. Mit knæ har det godt, så nu træner jeg bare frem mod opstart i Viborg, så jeg kan få flere lag på og kan give den gas med Viborg HK.

22 år 2 sæsoner i TTH

P: Det har tiltalt mig meget, at Allan tror på de unge, og skiftet til Viborg er et naturligt næste skridt i min karriere. Jeg synes alt omkring Viborg HK passer godt til mig, og klubben ville mig og jeg ville gerne Viborg HK, så det glæder jeg mig meget til.

Opnå i Viborg HK

S: Selvfølgelig drømmer man om at få metal om halsen med Viborg HK. Det vil man altid gerne have. Nu håber jeg, at pigerne kvalificerer sig til Europæisk til næste sæson, så vi kan få den oplevelse også, men sker det ikke, tager vi den bare fra næste sæson. Jeg savner at spille europæisk, så det vil jeg selvfølgelig også gerne med Viborg HK.

P: Der er jeg helt enig med Stine. Det er noget andet end at spille ligahåndbold, og det er fedt at opleve andre håndboldkulturer og hold end vi er vant til. Turene som hold er også altid givet godt ud og bringer holdet tættere sammen. Selvfølgelig er håbet også at spille med om medaljerne og være med i slutspillet. Det har vi ikke fået mulighed for de seneste to sæsoner, og jeg håber, at vi går senere på ferie næste sæson grundet slutspillet, siger Pauline med et smil.

S: Vi har været tæt på de seneste sæsoner, men har manglet det sidste.

- Pauline

Først og fremmest glæder jeg mig til at komme ud og prøve noget nyt og blive en del af et hold med ambitioner. Viborg HK har et fedt set-up og en rigtig god hjemmebane, som vi har 

 

De kinesiske landsholdsspillere sad måbende tilbage efter at have overværet første kamp med Viborg HK i den danske liga. Særligt én spiller gjorde indtryk på asiaterne. Line Haugsted skød sig lige i hjerterne på vores gæster, der ikke før havde set så kraftfuld og elegant en spiller.Med sit store arbejde i forsvaret og kraftfulde skud i angrebene viste Haugsted eksempler på, hvorfor Viborg er blevet hjemsted for det ambitiøse kinesiske landshold. De er kommet til Danmark for at lære af nogle af sportens bedste, og her er Haugsted en af dem.

På det danske landshold såvel som i Viborg HK bærer Haugsted et stort ansvar i angreb såvel som forsvaret. Et ansvar, som i klubregi er forøget over nogle år. Trods det store ansvar på begge hold holder Haugsted benene solidt plantet på jorden, og tager opmærksomheden der følger i stiv arm.

- Jeg synes det er sindssygt fedt at spille på landsholdet og have en rolle. Det er jo en drøm der går i opfyldelse. Ansvaret i klubben er kommet meget naturligt, og hvis jeg tæller rigtigt, er jeg i gang med min 6. sæson i ligaen. Jeg kom med ret ung og fik allerede i Skive et stort ansvar. Det har gjort, at det falder naturligt nu.

Haugsted er vokset op med håndbold, og har siden hun var helt lille haft en bold i hænderne. De seneste sæsoner har sporten fyldt meget i hendes liv og har fået første prioritet i forhold til job eller studier.

- Egentligt synes jeg det har været fedt at kunne fokusere på håndbold. Jeg har ikke haft noget at skulle give min fulde opmærksomhed udenfor håndbold, og har nydt at kunne have fokus på min sport og have tid til at restituere og gøre mig klar til kamp. Inden kamp kan jeg godt lide at køre pre-game styrke inden kamp. Det gjorde vi også med landsholdet til slutrunden i december. Til pre-game løfter vi tungt med få gentagelser og kun to sæt. Det er med til at gøre det lettere at komme i gang til kamp, da jeg får arbejdet trætheden ud af kroppen. Man kan godt være træt i kroppen, hvis man går en hel dag uden at få bevæget sig. Det bliver kedeligt og kroppen kommer til at sumpe lidt. Så det er godt for kroppen og musklerne at komme i gang og være klar til at præstere.

Studiestart giver nye udfordringer

I februar blev der fløjtet op til et nyt kapitel i Haugsteds liv. Her begyndte hun på et nyt studie i Holstebro, da drømmen er at blive fysioterapeut.

- Jeg læser til fysioterapeut i Holstebro. Det er stadig meget nyt for mig, og bliver spændende, hvordan det kommer til at hænge sammen med håndbold. Det er et fuldtids-studie der er normeret til at tage 3 ½ år. Jeg synes det er spændene, hvad man kan få ud af kroppen og hvordan man bevæger sig. Jeg synes særligt, at træning for unge mennesker er interessant,  fordi jeg ser, at der er mange der træner forkert, og der er mange skader i ungdoms håndbold, som ikke tidligere har været der. Det kunne jeg godt tænke mig at undersøge hvad grunden er til. Om det er træningsform, -mængde eller at det bliver på eliteniveau for hurtigt, er noget af det, jeg gerne vil undersøge.

Desværre er det noget tid siden, vi sidst har set Haugsted i kamp, da hun har problemer med sin ene fod og dermed ikke har været i kamp siden december. 

- Jeg har problemer med min fod. Grundledet i storetåen; trædepuden. Det er ikke helt klart, hvad problemet er, men der er en masse eksperter i gang med at finde ud af, hvad der er galt. Jeg har været gennem røntgen og scanning, så forhåbentligt finder vi snart ud af, hvad der er galt, så vi kan finde en løsning.

Haugsteds fodskade holder hende fortsat fra at spille kamp, men afholder hende ikke fra at træne på egen hånd og lave begrænsede øvelser med resten af holdet. Derfor er håbet også, at Haugsted snart er tilbage i kamp. Viborg HK går ind i en spændende periode nu, da slutspilspladsen er sikret i HTH Go Ligaen. Nu gælder det kampen om de Europæiske pladser og videre avancement i EHF Cuppen. 

Vi krydser fingre for, at Haugsted snart er tilbage i grønt, så vi atter kan nyde hende elegante og kraftfulde spil.